logo-rovic-nou
Política de privacitat

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

ROVIC, S.C. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades
es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

¿Per a què tractem les teves dades personals i perquè ho fem?

Segons el formulari on hàgim obtingut les vostres dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les
finalitats següents:

En el formulari Contacte

 • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de
  contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.
  (per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)
 • Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà
  electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han
  de fer per mitjà del responsable i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus
  col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no
  tindran mai accés a les dades personals.
  (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)
 • Efectuar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.
  (per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions
legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de
seguretat adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.

A qui facilitem les vostres dades personals?

No es preveu cap comunicació de dades personals a tercers excepte si fos necessari per al desenvolupament i execució
de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el
RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa
vigent de privacitat.

Quins són teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no
  s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

ROVIC, S.C.. CRTA. N II, KM. 2 – 17469 VILAMALLA (Girona). E-mail: info@xemeneiesrovic.es

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*)
en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i
inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, i que per tant la
inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al
RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són
necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix
que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE
està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals
de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de
manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en
relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les
mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels
USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots adreçar-te al RESPONSABLEa través de ROVIC, S.C..
CRTA. N II, KM. 2 – 17469 VILAMALLA (Girona). E-mail: info@xemeneiesrovic.es