Myrna Q

  • llar en fosa
  • sortida fums Ø 8 cm superior, femella
  • programació diària/setmanal
  • sonda de reserva pèl·let
  • funció EASY TIMER
  • funció RELAX (desactivació ventilació)
  • Wi-Fi integrat
  • Radiocomandament “Mind Remote”
  • Sistema Leonardo
  • Sistema AirKare