Habit 93 TC +T

Cambra de combustió d’acer
Revestiment interior de vermiculita
Entrada d’aire exterior
Aire secundari preescalfat
Aire terciari o de seguretat
Aire primari preescalfat
Calaix per a la cendra
Kit de ventilació 4 turbines amb 2 velocitats automàtiques i una de manual