Sèrie G TC
G 450 TC +Plus 250

  • Revestiment interior de vermiculita
  • Peu regulable i anivellable
  • Porta lliscant i abatible (per facilitar la neteja del vidre)
  • Registre primari
  • Registre secundari
  • Càrter envoltant i possibilitat de conducció de l’aire calent
  • Aire terciari o de seguretat
  • Extracció superior o inferior de la cubeta recollidora de cendres
  • Cambra de combustió d’acer
  • Entrada d’aire exterior