D-10 graffiti

Pintura antitèrmica, antifum i antiolor
Registre primari i secundari
Aire terciari o de seguretat
Entrada d’aire exterior
Tapatub
Acabament de sostre
Revestiment interior de vermiculita color negre
Obertura de les dues portes laterals per a carregar combustible. Obertura de la porta frontal per a netejar
Base de vermiculita revestida en acer