simbol-rovic

Metàl·liques

Les xemeneies metàl·liques destaquen sobretot per la seva versatilitat, ja que gràcies al seu ampli ventall de dissenys i models, encaixen amb tota mena d’ambients (urbans, minimalistes, avantguardistes, clàssics, rústics…) i es poden ubicar de diferents maneres: en una paret, en una cantonada o al bell mig de la sala. També cal destacar la seva eficiència, ja que el metall acumula l’escalfor i l’irradia, tot afavorint el confort tèrmic. La instal·lació de les llars de foc metàl·liques és més simple perquè no necessita recobriments d’obra ni cap mena de revestiment.

A continuació, pots consultar les marques de xemeneies metàl·liques amb les quals treballem.